Lymfodrenáž a vakuová masážLYMFATICKÝ SYSTÉM, LYMFODRENÁŽ

Lymfatická drenáž a krevní oběh patří k nejdůležitějším životním funkcím lidského organizmu. Krevní kapiláry neustále propouštějí ve tkáních určité množství krevních tekutin, které mohou být zpětně resorbovány krevním kapilárním řečištěm. Jejich odvádění z tkání a návrat do krevního oběhu je úkolem lymfatického systému, který je tvořen lymfatickými cévami a lymfatickými uzlinami.

Funkce lymfatických cév

 • vstřebávání makromolekulárních látek, především proteinů, krevních bílkovin a zplodin látkové výměny, ale i buněk, bakterií a pevných částic z tkání a transport do krevního oběhu
 • úloha mechanického nárazníku zajišťujícího udržení příslušného tkáňového napětí, především na úrovni krevních kapilár a prelymfatických štěrbin

Funkce lymfatických uzlin

 • působí jako fagocytární filtry zachycující, pohlcující a vstřebávající cizorodé částice (buňky, bakterie a jiné) a zabraňují vniknutí zárodkům nemocí do krevního oběhu
 • jsou místem vzniku protilátek a představují tak důležitý imunologický faktor
 • tvorba lymfocytů

Lymfa – míza – je tekutina, která tvoří obsah mízních cév

Činnost lymfatického (mízního) systému

Krevní kapiláry neustále propouštějí ve tkáních určité množství krevních tekutin, které nemohou být zpětně resorbovány krevním kapilárním řečištěm. Jejich odvádění z tkání a návrat do krevního oběhu je úkolem mízního systému. Denně uniká do tkání cca 150–200 g krevních plazmatických bílkovin. Vrácení těchto látek včetně buněčných zplodin, toxinů a nebezpečných organizmů do krevního řečiště obstarává mízní systém. Ten plní též funkci jakéhosi pojistného ventilu, který zabezpečuje transport nejen makromolekulárních látek, ale i tekutin z tkání. Denně se tvoří cca 2 l mízy, ale její tvorba se může za určitých okolností i výrazně zvýšit. Toto množství tekutiny se nazývá břemenem mízního oběhu. Za fyziologických podmínek je transportní kapacita mízního řečiště mnohonásobně vyšší než je uvedené „břemeno“ a mízní oběh má velkou funkční rezervu.

Dojde-li při normálním břemeni mízního oběhu z nějakého důvodu ke snížení transportní kapacity do té míry, že se vyčerpá funkční rezerva a břemeno převýší transportní kapacitu, dochází k hromadění makromolekulárních látek a jimi osmoticky poutané vody ve tkáních. Vzniká otok – lymfedém. Edémy se vyskytují častěji, než se předpokládá, až 50% světové populace má čas od času nějakou formu vysokoproteinového otoku. Primární lymfedém je způsoben vrozenou poruchou lymfatických cest. Sekundární lymfedém může být vyvolán úrazem, infekcí, přerušením cév po chirurgickém zákroku, poškozením cév maligním procesem. Lymfedém jakéhokoli stadia a etiologie představuje konečné stadium postižení lymfatické drenáže.

Jednou z možností jak odstranit poruchu lymfatického (mízního) systému pomocí presoterapie je přístrojová lymfodrenáž. Lymfatická drenáž je nejen velmi uznávanou léčebnou metodou se širokou škálou indikací, ale v současné době i velmi populární relaxační a kosmetickou metodou. Napomáhá celkové regeneraci, detoxikaci organizmu, zlepšení metabolizmu a fyzické kondice.

PRESOTERAPIE

Přístroje Pneuven RELAX jsou ve spojení s vícekomorovými návleky určeny pro sekvenční kompresivní drenáž (SCD) zaměřenou na terapie v nezdravotní-wellness oblasti při výskytu lipedému, celulitidy, pro regeneraci, relaxaci nebo rekonvalescenci, při prevenci žilních onemocnění, při úponových bolestech nebo syndromu těžkých nohou apod.

Principem presoterapeutického účinku přístrojů je řízeným způsobem pomocí zdroje vzduchu naplňovat jednotlivé, částečně se překrývající komory příslušného návleku a vytvářet tak tlakovou vlnu, která způsobuje definované stlačování končetiny nebo oblasti břicha, boků a hýždí.

Cílem řízeného účinku tlakové vlny je obnovit funkci v postiženém místě lymfatického systému, pravidelnou aplikací pak tato postižená místa udržovat průchodná, snižovat a v některých případech zcela odstraňovat příčiny těchto poruch, udržovat trvale mobilitu, napomáhat celkové regeneraci, detoxikaci organizmu, zlepšovat metabolizmus a fyzickou kondici, preventivně působit na vznik celulitidy, lipedému nebo žilních onemocnění.

Software přístrojů umožňuje podle potřeby zapínat a vypínat jednotlivé elektroventily, měnit parametry přístroje, jako tlak v komoře návleku, délku náfuku komory, délku cyklu, nastavení tlakového gradientu, to je změnu tlaku na začátku a na konci cyklu apod. a přizpůsobovat tak směr působení vlny, její intensitu a délku potřebám uživatele. Podle jednotlivých typů přístrojů, lišících se zejména počtem používaných ventilů, tak vzniká možnost aplikace z volitelných cca 86 základních masážních, rozmasírovacích a kombinovaných programů terapie.

Po ukončení terapie se aktivuje funkce samovolného a nuceného odsávání zvoleného návleku.

Používané přetlaky tlakové vlny se pohybují převážně od 3 do 6 kPa, výjimečně do 10 kPa. Rychlost a směr tlakové vlny je řízen elektronicky prostřednictvím elektromagnetických ventilů, které propojují hadičkami tlakový vzduch od zdroje k jednotlivým komorám návleku. V maximální míře se tak přístrojová terapie snaží doplnit a pro opakované standardní výkony případně nahradit ruční lymfatickou masáž, prováděnou odborným lymfoterapeutem.

VAKUTERAPIE

Přístroj Pneuven RELAX řízeným způsobem vytváří podtlak v širokém rozmezí hodnot 0-250 kPa. Přístroj má dva samouzavíratelné vývody, které umožňují práci s jedním nebo dvěma paralelně zapojenými aplikátory.

Elektronicky ovládané řízení přístroje poskytuje tři samostatné funkce vakuoterapie, intensivní vakuovou masáž a pulzní vakuovou masáž.

Intensivní vakuová masáž - přístroj pracuje v režimu trvalého podtlaku s možností regulace velikosti podtlaku a doby terapie. Je možné použít jeden nebo paralelně dva skleněné aplikátory. Intensita vakuoterapie, velikost, tvar a provedení skleněných aplikátorů jsou volitelné podle způsobu masáže a části těla, na které se masáž provádí.

Tato tzv. radiální endodermní terapie významně zlepšuje propustnost kapilár s příznivým účinkem na průtok kyslíku, enzymů a přírodních látek. Regeneruje a zpevňuje se pleť, proto se aplikace intensivní vakuové masáže zaměřuje zejména na oblast obličeje, krku a dekoltu.

Pulzní vakuová masáž – působení vakua je řízeně přerušováno ve volitelném rozmezí jednotek až stovek pulsů za minutu. Regulovat lze nejen počet impulsů, ale i jejich intenzitu. Je možné opět použít jeden nebo paralelně dva skleněné aplikátory. Velikost, tvar a provedení skleněných aplikátorů jsou volitelné podle způsobu masáže a části těla, na které se masáž provádí.

Pomocí pulzní vakuoterapie je možné docílit zpevnění pokožky, zlepšovat oběh krevního i lymfatického systému a tím i zvýšit odvod odpadních látek z metabolismu a omezit tak jejich hromadění. Právě slabý průtok krve a lymfy doprovázený zvýšenou tvorbou a hromaděním odpadních produktů z metabolismu je jednou z hlavních příčin zduření podkožní tkáně doprovázeného tvorbou prohlubenin a hrbolků, které dávají pomerančový odraz kůže známý pod pojmem celulitida.

INDIKACE presoterapie

 • lipedém
 • celulitida
 • prevence žilní nedostatečnosti
 • bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen, zánět žil, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda mízního řečiště)
 • regenerace, rekonvalescence
 • relaxace
 • syndrom těžkých nohou
 • poruchy prokrvení
 • úponové bolesti
 • otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebováním kloubů
 • rehabilitace po extrémním svalovém zatížení končetin

INDIKACE vakuoterapie

 • akcelerace lymfatického systému a odplavovaniu splodin látkové výměny
 • podpora štepení tuků a jejich odbourávání
 • podpora činnosti enzymů
 • podpora mezibuněčného metabolizmu
 • uvolňování ztuhlého svalstva
 • masáž a napínání kůže, formování ochablých částí těla
 • prokrvení a regenerace pokožky hlavy, obličejové části a oblasti dekoltu
 • podpůrné účinky proti akné

Kontraindikace

 • nedoléčené nebo recidivující maligní onemocnění
 • nestabilizované bronchiální astma a chronická bronchitida
 • ischemická choroba srdeční a jiné těžké srdeční onemocnění
 • nestabilizovaný vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • hypotonie
 • cévní mozková příhoda
 • zvýšená funkce štítné žlázy (hyperthryreosa)
 • otoky způsobené onemocněním ledvin
 • choroby jater
 • epilepsie
 • nediagnostikované břišní obtíže
 • akutní žilní onemocnění, tromboflebitida
 • akutní neuropatie a plexopatie
 • akutní plicní edém
 • akutní bakteriální nebo virové onemocnění
 • těhotenství
 • alergické a edematózní onemocnění
 • akutní trauma a záněty kůže a měkkých tkání (např. erysipel)
 • hnisavé kožní rány
 • osteosyntéza a kloubní náhrady v léčené oblasti
 • exémy
 • kardiostimulátor
Radotín Fitness
Adresa
Posilovna, kardio zóna, studiové hodiny, zumba, pilates, Nike Dynamic Training, sebeobrana, solárium, masáže, nutriční bar, dětský koutek a další ve fitness centrum Radotín.
Navštivte nás v ulici Vrážská 1562, 153 00, Praha 5 - Radotín Nové služby, moderní studiové hodiny, individuální i skupinové tréninky s trenérem a opravené prostory.
Pro lepší motivaci a atmosféru.
2024 FITNESS Radotín s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Brand New.